Get 30% off our store with coupon code 30PERCENTOFF!
הכל

משרד התרבות – Out

אולי זה יפתיע מישהו, אבל אני דווקא מסכימה עם מירי רגב. אני באמת חושבת שהממשלה לא צריכה לסבסד הצגות שסותרות את המדיניות שלה. האמת, אני חושבת שהמדינה לא צריכה לסבסד הצגות או מופעי תרבות בכלל.

וזה לא שאני שונאת תרבות. ההיפך. אני אוהבת הצגות, אוהבת מאד. אם יש הצגה טובה אני מוכנה לשלם אפילו סכום נכבד כדי לצפות בה. יותר מזה – אני מוכנה אפילו לתמוך כדי שהיא תעלה בפרוייקט כלשהו באחד מסוגי הפרויקטים במימון חברתי שיש היום. או אופרה טובה, או מוזיאון חדש, או ספר שמעניין אותי.

אבל אני לא חושבת שהמדינה צריכה להתערב ולהתעסק בתחום הזה כלל וכלל. אין זה עניינה של המדינה לקבוע מהו מופע תרבותי ומה איננו כזה, אין זה מעניינה של המדינה להעניק כספים לקבוצות שונות המחליטות להעלות מחזה, קונצרט או מקהלה, קבוצת ספורט, מוזיאון, אמן זה או אחר או כל סוג אחר של יצירה שעשויה להיקרא "תרבותית" או "ספורטיבית" ולשאוב כספי ציבור מכולנו לשם כך.

למשרד כזה, הממונה על התרבות, משרד שהוא מנגנון שלם, עם שרה בראשו ועם סגן ועם מערכת פקידים ועם תקציב שעליו הם מופקדים ושאותו הם צריכים לחלק לפי שיקול דעתם ולפי חזונם למופעי התרבות השונים וכו' וכו' – אין זכות קיום.

בטח ובטח לא במדינה בעלת גירעון של מיליוני שקלים, במדינה בה מיליוני אזרחים חיים במינוס תמידי, במדינה בה דרושות קרוב ל200 משכורות לרכישת דירה, במדינה בה יוקר המחיה הוציא רק לפני שנתיים מליון אזרחים לרחוב ועדיין מעסיק רבים מאד מאיתנו.

ואני רוצה להרגיע את כל מי שחושב שאם המדינה לא תתמוך בתרבות לא תהיה כאן תרבות בכלל.

אמנים שיוצרים תמיד ימשיכו ליצור: סופרים שרוצים לכתוב ימצאו את הדרך לכתוב, מלחינים ימצאו את הדרך להלחין, מחזאים להמחיז, פסלים לפסל ועוד. הצרכנים שמעוניינים לצרוך את אותה אמנות תומכים בה ויתמכו בה ביתר שאת בעתיד באמצעות אתרי התמיכה ההמונית ובאמצעים אחרים, גופים גדולים שתורמים היום יתרמו בעתיד ונכון שנידרש להמציא דרכים יצירתיות חדשות – אבל הן תמצאנה, אין בכך שום ספק.

כל מה שינוטרל זה החשש להביע דעות אישיות, שהן-הן לב ליבה של העשייה התרבותית והאמנותית, והגזל של מיליוני שקלים שנלקחים מאיתנו, האזרחים, באמצעות משרד מיותר כפי שהסברתי קודם.

אז אני חושבת, שהשאלה האמיתית היא לא האם לתת את תקציב התרבות להצגה זו או אחרת פוגע במדינה שלנו, אלא האם עצם קיומו של תקציב כזה הוא אשר פוגע בה?

הגב

avatar
  Subscribe  
Notify of