Get 30% off our store with coupon code 30PERCENTOFF!
להיות אמא

צום עשרה בטבת

עשרה בטבת הוא יום צום ותענית לזכר חורבן בית המקדש ותחילתה של גלות בבל.
אבל עשרה בטבת אינו התאריך בו נפלה ירושלים. זהו התאריך בו הטיל נבוכדנצר את המצור על העיר, שנמשך כשנתיים וחצי, שרק אחריהן נפרצו חומות העיר, נחרב בית המקדש והיהודים הוגלו.
כלומר עשרה בטבת מציין את האירוע שהיווה תחילת השתלשלות העניינים שהובילו בסופו של דבר לחורבן.

כל זה גרם לי להרהר בעובדה שקיימים הרבה אירועים כאלה. כלומר, לא הרבה אירועים שמובילים ממש לחורבן וגלות, אלא אירועים שמסיטים את מסלול החיים לכיוון חדש.
שאנשים מגיעים לא פעם למצב שיש להם חרטות. שהם חיים בצורה שרחוקה מאד מהדרך שרצו או חשבו שבה הם יחיו. היו להם שאיפות, רצונות, תוכניות, אבל החיים הובילו אותם במסלול אחר.

ואצל כל אחד הייתה נקודת זמן מסויימת שהובילה לזה. שגרמה לחיים שלהם לפנות למסלול שונה מזה שהם תכננו.

ואני מניחה שהשאלה החשובה היא לאו דווקא מה הייתה הנקודה הזו בזמן.
השאלה האמיתית היא מה אנחנו יכולים לעשות כדי שהרגע הזה, הנוכחי, יהיה הנקודה בה החיים שלנו מתחילים להשתנות חזרה לכיוון הנכון.

הגב

avatar
  Subscribe  
Notify of