Get 30% off our store with coupon code 30PERCENTOFF!

חודש: ינואר 2020

להיות אמא

ילדים שבעים ואהובים

לפעמים אני מתרגזת על הילדים שלי כשהם מתנהגים בתמימות, כאילו הם לא יודעים שום דבר על העולם הזה. נדמה לי שהם אמנם ילדים טובים אבל ממש לא עצמאיים, חסרי מעוף, חסרי יכולת להתמודד עם מצבים שונים. ואז אני חושבת לעצמי שכשאני הייתי בגילם כבר... נסעתי…
להיות אמא

צום עשרה בטבת

עשרה בטבת הוא יום צום ותענית לזכר חורבן בית המקדש ותחילתה של גלות בבל. אבל עשרה בטבת אינו התאריך בו נפלה ירושלים. זהו התאריך בו הטיל נבוכדנצר את המצור על העיר, שנמשך כשנתיים וחצי, שרק אחריהן נפרצו חומות העיר, נחרב בית המקדש והיהודים הוגלו. כלומר…