Get 30% off our store with coupon code 30PERCENTOFF!

ספרים

אמא עובדת עד מאוחר

לשמחתי אני עובדת מהבית, ולכן כמעט לא קרה שאיחרתי לקחת את הילדים מהגן. אבל, אני רק בת אדם, וכן קרו מקרים מעולם. וכשהם קרו, הרגשתי הכי רע שאפשר. לכן שמחתי לגלות שקיים ספר שעוסק בנושא הזה, ושיכול להעביר לילדים שלעיתים יש אילוצים בחיים ושזה בטח…