Get 30% off our store with coupon code 30PERCENTOFF!

ספרים

mom_is_working_late

אמא עובדת עד מאוחר

לשמחתי אני עובדת מהבית, ולכן כמעט לא קרה שאיחרתי לקחת את הילדים מהגן. אבל, אני רק בת אדם, וכן קרו מקרים מעולם. וכשהם קרו, הרגשתי הכי רע שאפשר. לכן שמחתי לגלות שקיים ספר שעוסק בנושא הזה, ושיכול להעביר לילדים שלעיתים יש אילוצים בחיים ושזה בטח…